Yüzme Eğitmeni

İş Tanımı
 
Malum olduğu üzere, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20 nci maddesinde; “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmüne yer verilmiştir.Diğer yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20 nci maddesine istinaden 09/04/2018 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen İl Özel İdareleri Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 28/04/2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kapsamda; mahalli idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürüleceği şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, buna göre şirketlere yeni işçi alımında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, işçi alım ilanlarının duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderileceği hüküm altına alınmıştır.Başkanlık makaminın ilgi oluru ile  belediyemizce sunulan hizmetlerin aksamadan ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen;GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BEDEN EĞİTİMİ SPOR MESLEK YÜKSEK OKUL MEZUNU VEYA İLGİLİ BRAŞIN FEDERASYONUNDAN ANTRENÖRLÜK BELGESİ OLAN YÜZME EĞİTMENİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTA DIR.
 
Nitelik ve Beceriler
 
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BEDEN EĞİTİMİ SPOR MESLEK YÜKSEK OKUL MEZUNU VEYA İLGİLİ BRAŞIN FEDERASYONUNDAN ANTRENÖRLÜK BELGESİ OLAN YÜZME EĞİTMENİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTA DIR.
 
Meslek Bilgileri
MeslekDeneyimYüzme Eğitmeni 
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
ÖğrenimEn Az Öğrenim Seviyesi:ÖnlisansEn Fazla Öğrenim Seviyesi:DoktoraCinsiyetYaşErkekKadın

Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi:ATATÜRK MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.ÖMÜR SOK.NO:7
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL / TÜRKİYE
İrtibat Bilgileri:İsim:SİNAN KADIÜnvan:GENEL MÜDÜRTelefon:902126850568E-posta:İNFO@ARASARNAVUTKOY.COM.TR
Ücret ve Diğer Bilgiler
 
Askerlik Durumu:Farketmez
Sosyal Olanaklar:Servis Desteği, Ulaşım Ücreti Desteği, Yemekhane Desteği, Yemek Ücreti Desteği
Sosyal Olanaklar (Diğer):375 SY. KHK KAPSAMINDAKİ DİĞER SOSYAL HAKLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir